Collectief wonen in Zoersel


Het project is toekomstproof ontworpen. Er is nagedacht om volgende thema’s op te nemen in de buitenruimte: maximale vergroening, infiltratie van hemelwater in de bodem, groot aanbod van verschillende inheemse en streekeigen soorten begroeningen, het delen van de buitenruimte tussen twee gezinnen en de ruimte voor voedselproductie voor eigen consumptie van de gezinnen. De plek transformeert van een open weide naar een groene plek met verschillende gelaagdheid van begroeningen en soorten.


label

ontwerpen van de buitenruimte van een nieuwe woonontwikkeling, opmaak van een beplantingsplan, opmaak van een uitvoeringsplan, opmaak van 3d visualisaties, terreinbezoek, waardebepaling van bomen , materalisatie verhardingen, schaduwrijke beplanting, prachtig landschap, bestaande waardevolle bomen, klimaatadaptatie, lokale voedselstrategie, hemelwater infiltratie, klimaatrobuust, klimaatproof