speelbos_snede_Tekengebied 1

TERREINDOORSNEDE

ontwerp van een speelbos

Untitled-1

NATUURLIJK SPELEN

ontwerp van een middelgrote tuin

Visual_2___serialized2

COLLECTIEVE TUIN

ontwerp van een landschappelijke tuin voor twee gezinnen